ഫ്ളാഷ് ന്യൂസ്** ......... "സ്കൂള്‍ വികസനസെമിനാര്‍ ജനമഹാസംഗമമായി....50 ലക്ഷം രൂപയുടെ സഹായ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍................. **

വാര്‍ത്ത** .........സ്കൂള്‍ ജൈവപച്ചക്കറികൃഷിക്കുള്ള കേരളഗവണ്‍മെന്റിന്റെ പുരസ്കാരം കരിച്ചേരി ഗവ.യു.പി സ്കൂളിന്... 2015-16 വര്‍ഷം നടപ്പാക്കിയ ജൈവകൃഷിപദ്ധതിക്കാണ് ജില്ലയിലെ മികച്ച സ്ഥാപനം,സ്ഥാപനമേധാവി,അധ്യാപകന്‍ എന്നിവര്‍ക്കുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്...ബഹു.കൃഷിമന്ത്രി ശ്രീ.വി.എസ് സുനില്‍കുമാറില്‍നിന്നും അവാര്‍ഡ് ഏറ്റുവാങ്ങി.............. **

അധ്യാപകവേദി

ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍ അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം സ്റ്റാന്‍ഡാര്‍ഡ് 7 യൂണിറ്റ് 5
              ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം സ്റ്റാന്‍ഡാര്‍ഡ് 6 യൂണിറ്റ് 3
   

                                                  യൂണിറ്റ് പ്ലാന്‍

  യൂണിറ്റ് : യൂറോപ്പ് പരിവര്‍ത്തന പാതയില്‍
  ക്ലാസ്സ് :7
  സമയം :12 പിരിയഡ്

  ആശയങ്ങള്‍/ധാരണകള്‍

  • കോണ്‍സ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിന്റെ പതനം
  • ഇറ്റലിയില്‍ ആരംഭിച്ച നവോത്ഥാനം,യുക്തിചിന്ത,അന്വേഷണ ത്വര,പ്രാദേശിക ഭാഷകളുടെ വളര്‍ച്ച.
  • സാഹിത്യം,കല,ശാസ്ത്രം
  • മതനവീകരണം
  • ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ കണ്ടുപിടുത്തം,വ്യവസായ വിപ്ലവം,ഫലങ്ങള്‍
   പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍/പഠനതന്ത്രങ്ങള്‍
  • ലോക ഭൂപടം നിരീക്ഷണം-ചിത്രങ്ങള്‍ നിരീക്ഷിക്കല്‍
  • വിശകലനക്കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കല്‍
  • പട്ടിക രൂപീകരിക്കല്‍
  • സമുദ്ര സഞ്ചാരം -പാത കണ്ടെത്തല്‍
  • കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കല്‍
  • ആല്‍ബം തയ്യാറാക്കല്‍  പഠന നേട്ടങ്ങള്‍

  1. നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ആവിര്‍ഭാവത്തിന് വിവിധ സാഹചര്യങ്ങള്‍ വഴിതെളിയിച്ചു എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു.
  1. ലോകജനതയില്‍ മാനവികതയും അന്വേഷണത്വരയും വളര്‍ന്നുവരാന്‍ നവോത്ഥാനം പങ്കു വഹിച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു.
  2. നവോത്ഥാനം വിവിധ മേഖലകളില്‍ സ്വാധീനം ചെയുത്തി എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു.
  4. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തെ വളര്‍ച്ച വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിന് കാരണമായിഎന്നു മനസ്സിലാക്കുന്നു.


  മൂല്യങ്ങള്‍/മനോഭാവങ്ങള്‍

    1. ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തെ വളര്‍ച്ച ഉല്‍പ്പാദന വിതരണ രംഗത്തെ പുരോഗതിക്ക് നിദാനമാണ്
    2. ശാസ്ത്രം,കല,സാഹിത്യം തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളിലെ ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതിനുള്ള മനോഭാവം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും


  വിലയിരുത്തല്‍

  പോര്‍ട്ട്ഫോളിയോ : കല,സാഹിത്യം,ശാസ്ത്രം -നവോത്ഥാന ആശയങ്ങളുടെ പട്ടിക
  : ആല്‍ബം
  പ്രക്രീയ : നവോത്ഥാനത്തിന്റെ സ്വാധീനം
  വ്യവസായവിപ്ലവത്തിന്റെ സവിശേഷതകള്‍


  യൂണിറ്റ് വിലയിരുത്തല്‍
  1. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങള്‍ (പര്യവേഷകരുംസ്ഥലവും)
  2. ക്വിസ്സ്
  3. യൂണിറ്റ് ടെസ്റ്റ്(ചോദ്യാവലി)

  ടീച്ചിംഗ് മാന്വല്‍

  മൊഡ്യൂള്‍ 1

  യൂണിറ്റിന്റെ പേര് :യൂറോപ്പ് പരിവര്‍ത്തന പാതയില്‍
  തീയ്യതി : 03.06.2014 മുതല്‍ 10.06.2014
  പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സമയം : 6 പിരീയഡ്

  പഠനനേട്ടങ്ങള്‍ : നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ആവിര്‍ഭാവത്തിന് വിവിധ സാഹചര്യങ്ങള്‍ വഴിതെളിയിച്ചു എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു.
  ആശയങ്ങള്‍ : കോണ്‍സ്റ്റാന്‍ന്റിനോപ്പിളിന്റെ പതനം
  : നവോത്ഥാനത്തിന്റെ സവിശേഷതകള്‍
  :നവോത്ഥാനത്തിന്റെ സ്വാധീനം (കല,സാഹിത്യം,ശാസ്ത്രകല)

  ശേഷികള്‍ : നിരീക്ഷണ ശേഷി,വിശകലന ശേഷി

  മൂല്യങ്ങള്‍/മനോഭാവങ്ങള്‍ :ശാസ്ത്രം,കല,സാഹിത്യം തുടങ്ങിയ വിവിധ മേഖലകളിലെ ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്നതിനുള്ള മനോഭാവം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന്

  പഠന സാമഗ്രികള്‍ :ലോകഭൂപടം,ചിത്രങ്ങള്‍,റഫറന്‍സ് പുസ്തകങ്ങള്‍ ,സി.ഡി
  .
  പ്രതീക്ഷിത ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍: പട്ടികകള്‍,വിശകലന ക്കുറിപ്പ്,ആല്‍ബം

  പ്രക്രീയ പേജ്

  പിരിയഡ്-1
  ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോള്‍ 2014-വിശേഷങ്ങള്‍
  ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു
  ഏതൊക്കെ രാജ്യങ്ങളാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്?
  ചില രാജ്യങ്ങളുടെ പേരുകള്‍ കുട്ടികള്‍ പറയുന്ന.അധ്യാപകര്‍കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുന്നു(ഇറ്റലി,ജര്‍മ്മനി,ഇംഗ്ലണ്ട്,ബ്രസീല്‍,അര്‍ജന്റീന........)
  ലോക ഭൂപടത്തില്‍ ചില പ്രധാന രാജ്യങ്ങളുടെ
  സ്ഥാനം കണ്ടെത്തുന്നു.
  പാഠ ഭാഗത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ നല്‍കിയ ഹഗിയ സോഫിയ എന്ന ചരിത്ര സ്മാരകത്തിന്റെ ചിത്രവും കുറിപ്പും കുട്ടികള്‍ നിരീക്ഷിക്കുന്നു.
  .ടി സാധ്യത -കൂടുതല്‍ ചരിത്ര സ്മാരകങ്ങള്‍
  (കോണ്‍സ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിലെ ) കാണിക്കുന്നു
  തുടര്‍ന്ന് താഴെപ്പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിക്കുന്നു
  • ഹഗിയസോഫിയയുടെ പ്രാധാന്യമെന്ത്?
  • അത് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു?
  • കോണ്‍സ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിന്റെ സവിശേഷതകള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്?
  (വ്യക്തിഗതം-ഗ്രൂപ്പ് -പരസ്പര വിയിരുത്തല്‍)
  ടീച്ചറുടെ ക്രോഡീകരണം.

  പിരീയഡ്-2
  കോണ്‍സ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിന്റെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം ടിച്ചര്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു.(ഇറ്റാലിയന്‍ നഗരങ്ങള്‍ ഫോട്ടോ-ഐ സി ടി കാണിക്കുന്നു)
  എന്തായിരിക്കാം കോണ്‍സ്റ്റാന്റിനോപ്പിളില്‍ നിന്ന് കലാകാരന്‍മാരും,പണ്ഡിതന്‍മാരും ,സാഹിത്യകാരന്മാരും ഇറ്റാലിയന്‍ നഗരങ്ങളിലേക്ക് പേയത്?
  കുട്ടികള്‍ TB പേജ് 9 വായിക്കുന്നു.കുറിപ്പെഴുതുന്നു


  ആശയം ഉറപ്പിക്കാനായി താഴെ ക്കാണുന്ന പദ സൂര്യന്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നു.


  ഇറ്റലി

  ടീച്ചറുടെ ക്രോഡീകരണം
  പിരിയഡ്-3
  ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് 9-ലെ നവോത്ഥാനം എന്ന
  പാഠഭാഗം ഗ്രൂപ്പില്‍ വായനയ്ക്ക് നല്‍കുന്നു.താഴെ കാണും വിധം പട്ടിക പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നു.

  മധ്യകാലഘട്ടത്തിന്റെ സവിശേഷതകള്‍


  -
  -
  -
  -


  പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടോടെ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങള്‍

  -
  -
  -
  -
  നവോത്ഥാനം എന്താണെന്ന് പട്ടികയിലെ കണ്ടെത്തലലൂടെ ക്രോഡീകരിക്കുന്നു.(HB page79 ലെ കുറിപ്പ്)

  പിരിയഡ്-4
  നവോത്ഥാനത്തിന്റെ സ്വാധീനം

  (.സി.ടി സാധ്യത ,മൊണാലിസ,മറ്റു ചിത്രങ്ങള്‍)
  തലക്കെട്ട് മാത്രം നല്‍കിയ പട്ടികകള്‍ ചാര്‍ട്ടില്‍ എഴുതി ക്ലാസ്സില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കുന്നു.
  1.

  സാഹിത്യകാരന്‍മാര്‍
  കൃതികള്‍  2.

  കലാകാരന്‍മാര്‍
  സൃഷ്ടികള്‍
  മേഖല  3.

  ശാസ്ത്രകാരന്‍മാര്‍
  കണ്ടുപിടുത്തങ്ങള്‍


  കുട്ടികള്‍ ടി.ബി.പേജ് 9,10,11,12 വായിച്ച് അനുയോജ്യമായ വസ്തുതകള്‍ എഴുതുന്നു.(പ്രക്രീയ,വിലയിരുത്തല്‍,ടിച്ചര്‍)

  പിരിയഡ് 5,6
  പട്ടികകള്‍ പൂര്‍ത്തീകരിച്ച ശേഷംനവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഏതെല്ലാം ആശയങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാം മേഖലകളില്‍ സ്വാധീനം ചെലുത്തി എന്ന ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്നു.
  ചര്‍ച്ച-പട്ടിക രൂപത്തില്‍ തയ്യാറാക്കുന്നു

  മേഖലകള്‍
  സ്വാധീനം
  സാഹിത്യം
  കല
  ശാസ്ത്രം
  മതം
  -
  -
  -
  -

  പൊതു ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് ശേഷം കുട്ടികള്‍ വ്യക്തിഗതമായി 'നവോത്ഥാനത്തിന്റെ സ്വാധീനം 'എന്ന കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്നു

  (നോട്ട് പുസ്തകം പരിശോധന)


  വിലയിരുത്തല്‍ പേജ്


  ഫുട്ബോള്‍വിശേഷങ്ങള്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത്
  കുട്ടികളില്‍ താല്‍പര്യം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ സാധിച്ചു.അവ ഏത് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളില്‍പ്പെടുന്നു എന്ന് കണ്ടെത്താനും കഴിഞ്ഞു.
  ടിബിയിലെ ചിത്രത്തിനു പുറമെ ഐ.ടി ഉപയോഗിച്ച് കെട്ടിടങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ കാണിച്ചതും ഭൂപടം നല്‍കിയതും ആശയം എളുപ്പത്തില്‍ കുട്ടികളില്‍ എത്താന്‍ സാധിച്ചു.
  (നീതു,മാളവിക,ഹരിപ്രസാദ്,അനിരുദ്ധ് എന്നിവര്‍ ഭൂപടവായനയില്‍ മികച്ചു നിന്നു.)


  ഇറ്റാലിയന്‍ നഗരങ്ങളിലേക്കുള്ള പലായനത്തിന്റെ കാരണങ്ങള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് കണ്ടെത്താന്‍ കഴിഞ്ഞിരുന്നു.


  പിന്നോക്കം നില്‍ക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് ഈ പ്രവര്‍ത്തനംവളരെയേറെ പ്രയോജനപ്പെട്ടു


  മധ്യകാലഘട്ടത്തില്‍നിന്നും ആധൂനികകാലത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങള്‍ പട്ടിക പെടുത്താന്‍ ഭൂരിഭാഗം കുട്ടികള്‍ക്കും സാധിച്ചു.
  ശരാശരി നിലവാരക്കാരായ അശ്യിന്‍,കീര്‍ത്തന,നവ്യ എന്നിവര്‍ നല്ല രീതിയില്‍രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.
  നവോത്ഥാനത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയ സാഹചര്യങ്ങള്‍ എന്തൊക്കയാണെന്ന് കുട്ടികള്‍ക്ക് മനസ്സിലായി.
  നവോത്ഥാനകാല സാഹിത്യകാരന്‍മാരുടെ കൃതികള്‍,കലാകാരന്‍മാരുടെ സൃഷ്ടികള്‍,ശാസ്ത്രജ്ഞന്‍മാരുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങള്‍ എന്നിവ കുട്ടികള്‍ക്ക് തിരിച്ചറിയാന്‍ സാധിച്ചു.(ടീച്ചര്‍- പ്രക്രീയ വിലയിരുത്തല്‍ നടത്തി.)  താരതമ്യേന മെച്ചപ്പെട്ട കുറിപ്പെഴുതാന്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് സാധിച്ചു.എല്ലാ കുട്ടികളും നോട്ട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് കുറിപ്പെഴുതിയിരുന്നു.  റിഫ്ളക്ഷന്‍ പേജ്

  കണ്ടെത്തലുകള്‍
  • കോണ്‍സ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിന്റെ പ്രത്യേകത പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയ പാഠത്തിന്റെ ആശയം കുട്ടികളില്‍ എത്തിക്കാന്‍ പ്രയാസമനുഭവപ്പെട്ടു.
  • 'നവോത്ഥാനം എന്ന ആശയം കുട്ടികള്‍ക്ക് തീര്‍ത്തും അപരിചിതമായിരുന്നു.
   തുടര്‍പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍
  • .ടി സാധ്യത പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കോണ്‍സ്റ്റാന്റിനോപ്പിളിലെ കെട്ടിടങ്ങളും പ്രത്യേകതകളും പരിചയപ്പെടുത്തല്‍
  • റഫറന്‍സ് ഗ്രന്ഥങ്ങളും പത്താം തരത്തിലെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കും സി.ഡി.യും ഉപയോഗിച്ച് ആശയങ്ങള്‍ ഉറപ്പിക്കല്‍.

   ഗാന്ധിക്വിസ്  1. ഗാന്ധിജിയുടെ ജനനം എന്ന്, എവിടെ വച്ചായിരുന്നു?
  1869
  ഒക്ടോബര്‍ 2-ന് ഗുജറാത്തിലെ പോര്‍ബന്തറില്‍

  2.
  ഗാന്ധിജിയുടെ മാതാപിതാക്കള്‍ ആരെല്ലാമായിരുന്നു? 
  പിതാവ് കരംചന്ദ്ഗാന്ധി  , മാതാവ് പുത്ത് ലീഭായ്

  3.
  ഗാന്ധിജിയുടെ യഥാര്‍ത്ഥ പേര് എന്തായിരുന്നു? 
  മോഹന്‍ദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി

  4.
  ഗാന്ധിജി വിവാഹം കഴിച്ചതാരെ? എന്ന്? 
  കസ്തൂര്‍ബാ (1883-ല്‍ തന്റെ പതിനാലാം വയസ്സില്‍)

  5.
  ഗാന്ധിജി എത്ര തവണ കേരളം സന്ദര്‍ശിച്ചിട്ടുണ്ട്? ആദ്യ സന്ദര്‍ശനം എന്നായിരുന്നു? 
  അഞ്ചു തവണ (1920 ആഗസ്റ്റ് 18-ന് ഖിലാഫത്ത് സമരത്തിന്റെ പ്രചരണാര്‍ത്ഥം ആദ്യമായി കോഴിക്കോട്ടെത്തി)

  6.
  ഗാന്ധിജിയെ ആദ്യമായി “രാഷ്ട്രപിതാവ്“ എന്ന് വിളിച്ചതാര്?
   സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്

  7.
  ഗാന്ധിജിയെ “മഹാത്മാ“ എന്ന് അദ്യം സംബോധന ചെയ്തത് ആരാണ്?
   രവീന്ദ്ര നാഥ ടാഗോര്‍

  8.
  ഗാന്ധിജി നടത്തിയ ആദ്യ സത്യഗ്രഹ സമരം ഏതായിരുന്നു?
  1906-
  ല്‍ ( ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിര്‍ബന്ധിത രജിസ്ട്രേഷന്‍ നിയമത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച്)

  9.
  ഇന്ത്യയില്‍ ഗന്ധിജിയുടെ ആദ്യ സത്യഗ്രഹ സമരം ഏതായിരുന്നു? 
  ചമ്പാരന്‍ സമരം (ബീഹാര്‍)

  10.
  ഗാന്ധിജിയെ “അര്‍ദ്ധ നഗ്നനായ ഫക്കീര്‍“ (Half naked Faqir) എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതാര്?
   വിന്‍സ്റ്റന്‍ ചര്‍ച്ചില്‍

  11.
  സത്യത്തെ അറിയാന്‍ ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ച ഗ്രന്ഥം?
   ഭഗവദ് ഗീത

  12. “
  നല്ലവനായി ജീവിക്കുക എന്നത് എത്രയോ അപകടകരമാണ്”- ഗാന്ധിജിയുടെ മരണവാര്‍ത്ത കേട്ടപ്പോള്‍ ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതാര്? 
  ആല്‍ബര്‍ട്ട് ഐന്‍സ്റ്റീന്‍

  13.
  ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു ആരായിരുന്നു? 
  ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോഖലെ

  14.
  ഗാന്ധിജി തന്റെ ആത്മകഥ എഴുതിയത് എന്നാണ്?
  1922-
  ല്‍ ജയില്‍ വാസത്തിനിടയില്‍

  15. “
  എന്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങള്‍“ ഗാന്ധിജി ഏത് ഭാഷയിലാണ് എഴുതിയത്? 
  ഗുജറാത്തി

  16.
  എന്റെ സത്യാന്വേഷണ പരീക്ഷണങ്ങള്‍ ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് ഏത് പേരിലാണ്?
  സത്യശോധിനി”- എന്ന പേരില്‍ മറാത്തി ഭാഷയില്‍

  17.
  ഏത് സത്യഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വല്ലഭായി പട്ടേലിന് “സര്‍ദാര്‍” എന്ന പേരു കൂടി ഗാന്ധിജി നല്‍കിയത്? 
  ബര്‍ദോളി

  18.
  ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതത്തില്‍ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ രണ്ട് നാടകങ്ങള്‍ ഏതെല്ലാമായിരുന്നു?
   ഹരിശ്ചന്ദ്ര, ശ്രാവണകുമാരന്‍

  19.
  ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ ഡര്‍ബണില്‍ നിന്ന് ഗാന്ധിജി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആഴ്ചപ്പതിപ്പിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? 
  ഇന്ത്യന്‍ ഒപ്പീനിയന്‍ (Indian Opinion)

  20.
  ഇന്ത്യയില്‍ തിരിച്ചെത്തിയ ഗാന്ധിജി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയെ എങ്ങനെയാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്? 
  തന്റെ “രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷണ ശാല” എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്

  21.
  കസ്തൂര്‍ബാ ഗാന്ധി ഏത് ജയില്‍ വാസത്തിനിടയിലാണ് മരിച്ചത്? 
  ആഖാഘാന്‍ പാലസ്

  22.
  നിയമലംഘന പ്രസ്ഥാനം നിര്‍ത്തി വെയ്ക്കാന്‍ ഗാന്ധിജിയെ പ്രേരിപ്പിച്ച സംഭവം?
   ചൗരിചൗരാ സംഭവം

  23. “
  ഗാന്ധി സേവാ സംഘം” എന്ന സ്ഥാപനം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു? 
  വാര്‍ദ്ധയില്‍

  24.
  ഗാന്ധിജിയുടെ ചിന്തകളില്‍ വഴിത്തിരിവുണ്ടാക്കിയ ഗ്രന്ഥം ഏതാണ്? 
  ജോണ്‍ റസ്കിന്റെ “അണ്‍ റ്റു ദിസ് ലാസ്റ്റ്“ (Unto this last)

  25.
  തന്റെ ദര്‍ശനങ്ങളെപ്പറ്റി ഗാന്ധിജി പുസ്തക രൂപത്തിലെഴുതിയ ഏക ഗ്രന്ഥം? 
  ഹിന്ദ് സ്വരാജ്

  26.
  ഗാന്ധിജി ആദ്യമായി ജയില്‍ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചത് എവിടെയാണ്? 
  ജോഹന്നാസ് ബര്‍ഗില്‍

  27.
  ഗാന്ധിജി “പുലയരാജാവ്” എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരെയാണ്? 
  അയ്യങ്കാളിയെ

  28.
  ഉപ്പുനിയമ ലംഘനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗാന്ധിജി നടത്തിയ യാത്രയുടെ പേര്? 
  ദണ്ഡിയാത്ര

  29.
  ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രയായപ്പോള്‍ ഗാന്ധിജി ആഘോഷച്ചടങ്ങുകളില്‍ നിന്ന് മാറി, ദൂരെ ബംഗാളിലെ ഒരു ഗ്രാമത്തിലായിരുന്നു.ഏതായിരുന്നു ആ ഗ്രാമം? 
  നവ്ഖാലി

  30. “
  ആധുനിക കാലത്തെ മഹാത്ഭുതം”- എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്തിനെയാണ്?
   ക്ഷേത്ര പ്രവേശന വിളംബരത്തെ

  31. “
  പൊളിയുന്ന ബാങ്കില്‍ നിന്ന് മാറാന്‍ നല്‍കിയ കാലഹരണപ്പെട്ട ചെക്ക്”- ഗാന്ധിജി ഇങ്ങിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് എന്തിനെയാണ്? 
  ക്രിപ്സ് മിഷന്‍

  32. 1942-
  ലെ ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യാ സമരത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഗാ‍ന്ധിജി നല്‍കിയ ആഹ്വാനം? 
  പ്രവര്‍ത്തിക്കുക അല്ലെങ്കില്‍ മരിക്കുക

  33.
  ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവചരിത്രം ആദ്യമായി എഴുതിയ മലയാളി?
   കെ.രാമകൃഷ്ണപ്പിള്ള (സ്വദേശാഭിമാനി പത്രാധിപര്‍ )

  34.
  ഗാന്ധിജിയുടെ മനസ്സാക്ഷി സൂക്ഷിപ്പുകാരന്‍ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ആര്? 
  സി.രാജഗോപാലാചാരി

  35.
  ഗാന്ധി കൃതികളുടെ പകര്‍പ്പവകാശം ആര്‍ക്കാണ്? 
  നവ ജീവന്‍ ട്രസ്റ്റ്

  36.
  ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് മഹാ കവി വള്ളത്തോള്‍ രചിച്ച കവിത? 
  എന്റെ ഗുരുനാഥന്‍

  37.
  ഗാന്ധിജിയുടെ ആത്മകഥ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയതാര്? 
  മഹാദേവ ദേശായി

  38.
  ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സിന്റെ പ്രസിഡണ്ടായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഏത് സമ്മേളനത്തിലാണ്?
  1924-
  ലെ ബെല്‍ഗാം സമ്മേളനത്തില്‍

  39.
  മീരാ ബെന്‍ എന്ന പേരില്‍ പ്രശസ്തയായ ഗാന്ധി ശിഷ്യ?
   മഡലിന്‍ സ്ലേഡ് (Madlin Slad)

  40.
  ഗാന്ധിജിയുടെ നാല് പുത്രന്മാര്‍ ആരെല്ലാം? 
  ഹരിലാല്‍, മണിലാല്‍, രാമദാസ്, ദേവദാസ്

  41.
  സത്യാഗ്രഹികളുടെ രാജകുമാരന്‍ എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരെ? 
  യേശുക്രിസ്തു

  42. “
  രകതമാംസങ്ങളോടെ ഇതുപോലൊരു മനുഷ്യന്‍ ഈ ഭൂമിയിലൂടെ കടന്നു പോയെന്ന് വരും തലമുറകള്‍ക്ക് വിശ്വസിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല”- ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതാര്? 
  ആല്‍ബര്‍ട്ട് ഐന്‍സ്റ്റീന്‍

  43.
  ഗാന്ധിജി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ പ്രവാസജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യയില്‍ തിരിച്ചെത്തിയതെന്ന്?
  1915
  ജനുവരി-9 (ഇതിന്റെ സ്മരണാര്‍ത്ഥം എല്ലാ വര്‍ഷവും ജനുവരി-9 പ്രവാസി ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു)

   44. “
  നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്‍ നിറഞ്ഞുനിന്ന ആ ദീപനാളം പൊലിഞ്ഞു.....” - അനുശോചന സന്ദേശത്തില്‍ ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ വികാരാധീനനായ ദേശീയ നേതാവ്?
   ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്രു

  45.
  റിച്ചാര്‍ഡ് അറ്റന്‍ബറോ സംവിധാനം ചെയ്ത ഗാന്ധി സിനിമയുടെ തിരക്കഥാകൃത്ത്? 
  ജോണ്‍ ബ്രെയ് ലി

  46.
  ദേശസ്നേഹികളുടെ രാജകുമാരന്‍ എന്ന് ഗാന്ധിജി വിളിച്ചത് ആരെയാണ്? 
  സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്

  47.
  ഗാന്ധിജിയുടെ മരണത്തില്‍ ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ അനുശോചിച്ചതെങ്ങനെയാണ്? 
  ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ അതിന്റെ പതാക പകുതി താഴ്ത്തി കെട്ടി ദു:ഖം പ്രകടിപ്പിച്ചു

  48.
  ഗാന്ധിജിയെക്കുറിച്ചുള്ള “The Making of Mahatma" എന്ന സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്തതാര്?
   ശ്യാം ബെനഗല്‍

  49.
  ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ ഭരണകൂടത്തിന്റെ വര്‍ണവിവേചനത്തിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാന്‍ ഗാന്ധിജി രൂപീകരിച്ച സംഘടന? 
  നാറ്റല്‍ ഇന്ത്യന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്

  50.
  ഗാന്ധിജി അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് എവിടെയാണ്? 
  രാജ്ഘട്ടില്‍

  51.
  രക്തസാക്ഷി ദിനമായി നാം ആചരിക്കുന്നത് എന്നാണ്?
  1948-
  ജനുവരി 30-നാണ് ഗാന്ധിജി, നാഥൂറാം വിനായക് ഗോഡ്സെയുടെ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് എല്ലാ വര്‍ഷവും ജനുവരി-30 നാം രക്തസാക്ഷിദിനമായി ആചരിച്ചു വരുന്നു.

  ഗാന്ധിസൂക്തങ്ങള്‍


 • പ്രവര്‍ത്തിക്കുക അല്ലെങ്കില്‍ മരിക്കുക.
 • ഹിംസയിലൂടെ നേടുന്ന വിജയം വിജയമല്ല. അത് തോല്‍വിയാണ്. എന്തെന്നാല്‍ അത് വെറും നൈമിഷികം മാത്രം.
 • എന്റെ ജീവിതമാണ് എന്റെ സന്ദേശം.
 • പാപത്തെ വെറുക്കുക പാപിയെ സ്നേഹിക്കുക.
 • കണ്ണിന് കണ്ണ് എന്നാണെങ്കില്‍ ലോകം അന്ധതയിലാണ്ടു പോകും.
 • കഠിനമായ ദാരിദ്യത്താല്‍ വിശക്കുന്നവന്റെ മുന്നിലേക്ക് ദൈവത്തിന് റൊട്ടിയായിട്ടേപ്രത്യക്ഷപ്പെടാനാവൂ.
 • ഇന്നു ചെയ്യുന്ന പ്രവര്‍ത്തിയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ ഭാവി.
 • സമാധാനത്തിലേക്ക് ഒരു പാതയില്ല. സമാധാനമാണ് പാത.
 • നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങള്‍ നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളാവുന്നു.ചിന്തകള്‍ വാക്കുകളും, വാക്കുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തികളും, പ്രവര്‍ത്തികള്‍ മൂല്യങ്ങളുമാവുന്നു. നിങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ വിധിയാവുന്നത്.
 • സത്യം ദൈവമാണ്.
 • ഒരു ശിശുവിന്റെ ശരീരത്തിലും, മനസ്സിലും, ആത്മാവിലും ഉള്ള ഏറ്റവും നല്ലതിനെ വികസിപ്പിക്കുന്നതാണ് വിദ്യാഭ്യാസം
 • ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാണ് പുസ്തകങ്ങള്‍
 • കോപം അഗ്നി പോലെയാണ്, നാശം ഉണ്ടാക്കിയേ അത് അടങ്ങൂ.
 • സത്യം വെറുമൊരു വാക്കല്ല. ജീവിതം മുഴുവന്‍ സത്യമാക്കി തീര്‍ക്കണം.
 • ഞാന്‍ ചോക്ലേറ്റുകളില്‍ മരണത്തെ കാണുന്നു
 • പ്രാര്‍ഥനാനിരതനായ ഒരു മനുഷ്യന്‍ തന്നോട് തന്നെയും ലോകത്തോടും സമാധാനം പുലര്‍ത്തും.
 • ഞാന്‍ ഒരു പടയാളിയാണ്. സമാധാനത്തിന്റെ പടയാളി.
 • സത്യം ആണ് എന്റ ദൈവം .ഞാന്‍ ആ ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ ഞാന്‍ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.

 

നിരന്തരവിലയിരുത്തല്‍ ഫോര്‍മാറ്റ്
 
 ചില ക്യൂബുകള്‍
 153=13+53+33

370=33 +73 +03

371=33 +7 3+13


സംഖ്യകളിലെ അക്കങ്ങളും കൃതികളും

48=8 2_ 42

153=13+53+33
1634= 14+64+34+ 44

54748=55+45+75+ 45+85

548834=56+46+86+ 86+36+46

1741725=17+77+47+ 17 +77 +27+57

24678050=28+48+68+ 7 8+8 8+08+58+08


                                          മാതൃകാചോദ്യങ്ങള്‍
                     അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രം -ക്ലാസ്സ് 7 യൂണിറ്റ് : പ്രകാശവിസ്മയങ്ങള്‍


PM എന്ന സമതലദര്‍പ്പണത്തില്‍ പ്രകാശം പതിച്ച് പ്രതിപതിക്കുന്നതാണ്ചിത്രത്തില്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എങ്കില്‍;
    1. <IOL, < ROL എന്നീ കോണുകള്‍ എത്രയായിരിക്കും?
    2. LO -യിലൂടെ പതിക്കുന്ന പ്രകാശരശ്മി പ്രതിപതിച്ച് പോകുന്നപാത ഏതായിരിക്കും? എന്തുകൊണ്ട്?
    3. IO, RO എന്നീ രേഖാഖണ്ഡങ്ങള്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ്?

 
II.
      


A എന്ന മാധ്യമത്തില്‍ നിന്ന് B എന്ന മാധ്യമത്തിലേക്ക് പ്രകാശം ചെരിഞ്ഞ് സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് ചിത്രത്തില്‍ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എങ്കില്‍;
      1. A,B എന്നീ മാധ്യമങ്ങള്‍ ആകാന്‍ യഥാക്രമം സാധ്യതയുള്ള ജോഡി ഏത്?
(a.വായു , വെള്ളം b. വെള്ളം ,ഗ്ലാസ്സ് c.വായു ,ഗ്ലാസ്സ് d. ഗ്ലാസ്സ് ,വായു )
       1. പ്രകാശത്തിന്റെ ഏത് പ്രതിഭാസം ആണ് ചിത്രത്തില്‍ കാണുന്നതെന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ?
       2. ഗ്ലാസ്സില്‍ നിന്ന് വെള്ളത്തിലേക്കാണ് പ്രകാശം ചെരിഞ്ഞ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കില്‍ സഞ്ചാരപാത എങ്ങിനെയായിരിക്കും? ചിത്രീകരിക്കാമോ?


III

            

A,B എന്നിവ സമതല ദര്‍പ്പണങ്ങളാണെങ്കില്‍
    1. A,B എന്നിവക്കിടയിലെ കോണളവ് എത്രയായിരിക്കും?
    2. A,B എന്നിവക്കിടയിലെ കോണളവ് 450 ആയാല്‍ എത്ര പ്രതിബിംബങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും?
    3. ആവര്‍ത്തനപ്രതിപതനം പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഉപകരണത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാമോ?

 
IV
        

ഒരു പ്രകാശിക ഉപകരണത്തില്‍ പ്രതിബിംബം രൂപപ്പെടുന്ന ചിത്രം നോക്കൂ.
   1. O ഒരു വസ്തുവും I അതിന്റെ മിഥ്യാപ്രതിബിംബവുമാണെങ്കില്‍ L എന്നത്
    a. കോണ്‍കേവ് ദര്‍പ്പണമാണ് .bകോണ്‍വെക്സ് ദര്‍പ്പണമാണ് . c. കോണ്‍കേവ് ലെന്‍സാണ്. d . കോണ്‍വെക്സ് ലെന്‍സാണ്
   2. വസ്തു വളരെ ദൂരത്തായിരിക്കുമ്പോള്‍ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും? പ്രതിബിംബത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകള്‍ എന്തെല്ലാമായിരിക്കും?
   3. ഒരു കോണ്‍വെക്സ് ലെന്‍സിന്റെ ഫോക്കസ് നിങ്ങള്‍ എങ്ങിനെ കണ്ടെത്തും?
                                                                              -ജനാര്‍ദ്ദനന്‍.പി
                                                                            ഗവ:യു.പി.സ്കൂള്‍,കരിച്ചേരി

                                     സോപ്പിന്റെ രസതന്ത്രം

സ്കൂളിലെ അക്കാദമികേതര പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ പഠനത്തിന് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണ് കരിച്ചേരിയിലെ കുട്ടികള്‍. ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ അടിസ്ഥാനശാസ്ത്രത്തില്‍ ആസിഡുകളും ആല്‍ക്കലികളും എന്ന പാഠഭാഗത്തെ സോപ്പുനിര്‍മ്മാണം എന്ന പ്രവര്‍ത്തനം ചെയ്യുന്നതിനായി സ്കൂളിലെ സോപ്പുനിര്‍മ്മാണയൂണിറ്റിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം ഏഴാം ക്ലാസ്സ് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഏറ്റെടുത്തു. ശാസ്ത്രാധ്യാപകന്‍ ശ്രീ.ജനാര്‍ദ്ദനന്‍ മാസ്റ്റര്‍ സോപ്പിന്റെ രസതന്ത്രം എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ്സെടുത്തു. ശ്രീ..വി.രവി മാസ്റ്റര്‍ സോപ്പുനിര്‍മ്മാണത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങള്‍ വിശദീകരിച്ചു.


                      സോപ്പിന്റെ രസതന്ത്രം വിശദീകരിക്കുന്ന ജനാര്‍ദ്ദനന്‍ മാസ്റ്റര്‍
                   രവി മാസ്റ്റര്‍ സോപ്പുനിര്‍മ്മാണത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു
                                      സോപ്പുനിര്‍മ്മാണത്തിലേര്‍പ്പെട്ട കുട്ടികള്‍


                            പൊതുവിജ്ഞാനം നേടാന്‍ മാതൃകാപദ്ധതി

പത്രമാധ്യമങ്ങളെ പൊതുവിജ്ഞാനം വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കാന്‍ എങ്ങിനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നതിന് മികച്ച മാതൃകയാവുകയാണ് കരിച്ചേരി ഗവ.യു.പി.സ്കൂളിലെ മധുസൂദനന്‍ മാസ്റ്റര്‍. അക്ഷരമുറ്റം പതിപ്പിന്റെ ഇതേവരെ ഇറങ്ങിയ എല്ലാ ലക്കങ്ങളും വിഷയാടിസ്ഥാനത്തില്‍ ക്രമീകരിച്ച് രണ്ടു പുസ്തകങ്ങളായി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് മധുമാസ്റ്റര്‍. വിവിധ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയാനും പഠനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരശേഖരണത്തിനും പ്രയോജനപ്പെടും വിധമാണ് പുസ്തകം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ ജില്ലാതലത്തില്‍ അക്ഷരമുറ്റം ക്വിസ്സില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടാന്‍ കരിച്ചേരി സ്കൂളിലെ കുട്ടികള്‍ക്ക് കഴിഞ്ഞത് മാഷുടെ ശേഖരം ഉപയോഗിച്ചതിലൂടെയാണ്.

                മധുസൂദനന്‍ മാസ്റ്റര്‍ തന്റെ ശേഖരണപുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു
                                    അക്ഷരമുറ്റം റഫറന്‍സ് പുസ്തകങ്ങള്‍


ലെന്‍സുകളുടെ ലോകം

വിവിധ തരം ലെന്‍സുകള്‍

ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ പ്രകാശവിസ്മയങ്ങള്‍ എന്ന യൂണിറ്റില്‍ ഉത്തല,അവതല ലെന്‍സുകളെപ്പറ്റി പരാമര്‍ശിക്കുന്നുണ്ട്. സാധാരണ ഉഭയോത്തല(double convex), ഉഭയോവതല (double concave) ലെന്‍സുകള്‍ക്കു പുറമേ ഉപയോഗത്തിലുള്ള മറ്റ് ചില ലെന്‍സുകളെ പരിചയപ്പെടാം

1.സമതലോത്തലം(planoconvex)- ഒരു തലം ഉത്തലവും മറുതലം സമതലവുമായ തരം
                                                    ലെന്‍സുകള്‍
2.സമതലോവതലം(planoconcave)- ഒരു തലം അവതലവും മറുതലം സമതലവുമായ തരം
                                                     ലെന്‍സുകള്‍
3.അവതലോത്തലം(concavoconvex)- ഒരു തലം അവതലവും മറുതലം ഉത്തലവുമായ തരം
                                                     ലെന്‍സുകള്‍
4.ഉത്തലോവതലം(convexoconcave)- ഒരു തലം ഉത്തലവും മറുതലം അവതലവുമായ തരം
                                                      ലെന്‍സുകള്‍


ക്രൊമാറ്റിക് അബ്ബറേഷന്‍

ലെന്‍സുകള്‍ പ്രത്യേകതരം ഗ്ലാസ്സ് കൊണ്ടാണ് നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്. വായുവിനേക്കാള്‍ ഉയര്‍ന്ന അപവര്‍ത്തനാങ്കം ഉള്ള ഗ്ലാസിലേക്ക് പ്രകാശം പതിക്കുമ്പോള്‍സ്വാഭാവികമായുംഅപവര്‍ത്തനംസംഭവിക്കും. വ്യത്യസ്ത പ്രകാശകിരണങ്ങള്‍ക്ക് അപവര്‍ത്തനം മൂലമുണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം പ്രകാശകിരണങ്ങളുടെ തരംഗദൈര്‍ഘ്യത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. സൂര്യപ്രകാശത്തില്‍ വ്യത്യസ്ത തരംഗദൈര്‍ഘ്യമുള്ള ഏഴ് കിരണങ്ങള്‍ ഉണ്ടല്ലോ. വ്യത്യസ്തതോതിലുള്ള അപവര്‍ത്തനം മൂലം ലെന്‍സിലൂടെ പ്രകാശം കടന്നുപോകുമ്പോള്‍ പ്രകീര്‍ണ്ണനം സംഭവിക്കുകയും ഓരോ വര്‍ണ്ണവും വ്യത്യസ്ത ഫോക്കസ്സുകളില്‍ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതിന്റെ ഫലമായി പ്രതിബിംബം വസ്തുവില്‍നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ നിറം കാണിക്കും.ഈ പ്രതിഭാസമാണ് ക്രൊമാറ്റിക് അബ്ബറേഷന്‍ (വര്‍ണ്ണവിപഥനം)


 ക്രൊമാറ്റിക് അബ്ബറേഷന്‍ മൂലം കോണ്‍വെക്സ് ലെന്‍സില്‍ ഒന്നിലധികം ഫോക്കസ് ഉണ്ടാവുന്നു


സ്ഫെറിക്കല്‍ അബ്ബറേഷന്‍

ലെന്‍സ് ഒരു ഗോളീയപ്രതലത്തിന്റെ ഭാഗമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ലെന്‍സിന്റെ മുഖ്യഅക്ഷത്തിനു അടുത്തുകൂടി പ്രസരിക്കുന്ന കിരണങ്ങളും(ഉപാക്ഷീയകിരണങ്ങള്‍) മുഖ്യഅക്ഷത്തിന് അകലെയായി പ്രസരിക്കുന്ന കിരണങ്ങളും ( മാര്‍ജിനല്‍ കിരണങ്ങള്‍) ലെന്‍സിന്റെ പ്രതിപതനതലവുമായുണ്ടാക്കുന്ന കോണ്‍ വ്യത്യസ്തമാകാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഉപാക്ഷീയകിരണങ്ങള്‍ ലെന്‍സ് മാധ്യമത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരത്തെ അപേക്ഷിച്ച് കുറഞ്ഞ ദൂരെ മാത്രമേ മാര്‍ജിനല്‍ കിരണങ്ങള്‍ ലെന്‍സ് മാധ്യമത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നുള്ളൂ. അതായത് ഉപാക്ഷീയകിരണങ്ങള്‍ക്കും മാര്‍ജിനല്‍ കിരണങ്ങള്‍ക്കും ഉണ്ടാവുന്ന അപവര്‍ത്തനത്തിന്റെ തോത് വ്യത്യസ്തമാകുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി ഉപാക്ഷീയകിരണങ്ങളും മാര്‍ജിനല്‍ കിരണങ്ങളും മുഖ്യഅക്ഷത്തിലെ വ്യത്യസ്തബിന്ദുക്കളില്‍ കേന്ദ്രീകരിക്കാനിടയാവുന്നു. തല്‍ഫലമായി ഒന്നിലധികം ഫോക്കസ് ഉണ്ടാവുകയും പ്രതിബിംബം അവ്യക്തമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രതിഭാസമാണ് സ്ഫെറിക്കല്‍ അബ്ബറേഷന്‍ (ഗോളീയവിപഥനം)

സ്ഫെറിക്കല്‍ അബ്ബറേഷന്‍ മൂലംകോണ്‍വെക്സ് ലെന്‍സില്‍ ഒന്നിലധികംഫോക്കസ് ഉണ്ടാവുന്നു

സമതലോത്തല ലെന്‍സുകളോ, സമതലോവതലലെന്‍സുകളോ ഉപയോഗിക്കുമ്പോള്‍ വര്‍ണ്ണവിപഥനം , ഗോളീയവിപഥനം എന്നിവ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. ഇക്കാരണത്താല്‍
വിവിധ പ്രകാശിക ഉപകരണങ്ങളില്‍, പ്രത്യേകിച്ചും ബഹിരാകാശവാഹനങ്ങളിലും കണ്ണടകളിലും ഇത്തരം ലെന്‍സുകള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

പ്ലാനോകോണ്‍വെക്സ് ലെന്‍സില്‍ വര്‍ണ്ണവിപഥനം,ഗോളീയവിപഥനം എന്നിവ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു

                                                                                -ജനാര്‍ദ്ദനന്‍.പി
                                                                            ഗവ:യു.പി.സ്കൂള്‍,കരിച്ചേരി


                   INDIAN INDEPENDENCE -QUIZ


1. Indian National Congress formed in 1885 during the Governor –General ship of?
Lord Dufferin.

2. First Woman president of Indian National Congress?
Annie Besant (1917).

3. Who was the first Muslim president of Indian National Congress
Badruddin Tyabjee.

4. Indian National Congress held its first session in 1885 at?
Gokul Das Tejpal Sanskrit College, Bombay.

5. What does the Saffron colour in our National Flag stand for?
Renunciation (Sacrifice).

6. The first session of Indian National Congress was held under the presidentship of?
W.C.Banerjee.

7. When did the First war of Independence start?

               1857 May 10.

8. When was the Quit India movement started?

           1942 August 8 at Bombay.

9. Who was the founder of Indian National Congress?

A.O.Hume(Allan Octavian Hume)

10. Who said ”Swaraj is my birth right and I must have it”?
Bal Gangadhar Tilak

11. Jalianwala Bagh Massacre took place in the city of?

Amritsar, April 13, 1919

12. Mahatma Gandhi was referred to as the “Father of the Nation” first by?
Subhash Chandra Bose

13. Who composed the famous patriotic song “Sare Jahamse Acha”?

Mohammed Iqbal

14. When was the Dandi March started?

           March 12, 1930

15. Who commented “The Cripps Mission was a post dated cheque drawn on a crashing bank?

Mahatma Gandhi

16. A resolution asking complete independence (“Poorna Swaraj") for India was moved at which session of Indian National Congress?
Lahore session (1929) under the presidency of Jawaharlal Nehru

17. Who was the president of Indian National Congress at the time of Indian Independence?
Acharya Kripalani

18. Who was the president of Indian National Congress at the time of Gandhi-Irwin pact in Mar 5, 1931?

Jawaharlal Nehru.

19. Which was the summer capital of India during the British rule?
Simla.

20. “Vanar Sena” which participated in freedom struggle of India was led by?
Indira Gandhi.

21. Simon commission came to India in?

          1928.

22. First Round Table Conference held in England in ?

        1930. Second in 1931, third in 1932

23. First Indian Woman president of Indian National Congress?
Sarojini Naidu(1925)

24. The Indian National Congress split into two groups; extremists and
moderates, at the Surat session in the year ?
     1907.
Extremists were led by Bal, Pal, Lal while the moderates by G.K.Gokhale.

25. In the year 1919, the British Government passed a new rule under which the Government had the authority and power to arrest people and keep them in prisons without any trial if they are suspected with the charge of terrorism. Which is that rule?

Rowlatt Act

26. Who started the Hindustan Socialist republican Association in 1928?

Chandra Sekhar Asad.

27. Who represented Indian National Congress in the second round table conference in 1931?
Mahatma Gandhi.

28. The national leader of India who participated in all of the three round table conferences?
B.R.Ambedkar

29. Who is the founder of Forward Block formed in 1939?

Subhash Chandra Bose.

30. Subhash Chandra Bose was referred to as the “Nethaji” first by?

Mahatma Gandhi.


31. Indian Independence Act passed in the British Parliament in?

            1947 July 1.

32. Cabinet Mission came to India in the year?

           1946.

33. India’s National Anthem “Janaganamana” first sung in?

           1911 December 27 at Calcutta session of Indian National Congress.

34. India’s National Song “Vandematharam” first sung in?

           1896 at Calcutta.

35. Gandhiji was referred to as the “Mahatma” first by?
Ravindra Nath Tagore.

36. Prime minister of Britain when India got Independence?

Clement Attlee (Labor Party).

37. Who was the leader of Bardoli Satyagrah of 1928?

Sardar Vallabhai Patel.

38. How many followers of Gandhiji participated in Dandi March?

               78.

39. Chauri Chaura massacre took place in?
             1922 in Utharpradesh.

40. Gandhiji became the president of Indian National Congress in?

         1924 at the Belgaum session of Indian National Congress.

41. First elected president of Indian National Congress?
Subhash Chandra Bose (1939)

42. First foreign president of Indian National Congress?
George Yule

43. How many members participated in the first meeting of Indian National Congress?
                   72.
The first session of the Indian National Congress, held in Bombay in 1885.

44. Which was the most decisive war that marked the initiation of British rule in India?

Battle of Plassey.
The battle occurred on June 23, 1757 at Palashi of Murshidabad, on the bank of Bhagirathi River


45. Who is known as the Heroine of Quit India Movement ?
Aruna Asaf Ali.

46. The Montagu-Chelmsford Reforms introduced by the British Government in India to introduce self-governing institutions gradually to India in the year?

             1919.

47. In which year, Indian National Congress celebrated Independence Day for the fist time?
            1930 January 26.


48. Who set up the Swaraj Party in 1922?

C.R.Das and Moti Lal Nehru.

49. Who presided over congress sessions three times?

Dada Bhai Naoroji.

50. At which place did the British Government arrest Gandhiji for sedition for the first time?

Ahmedabad.

51.    Who was the Governor General of India when the first war of India’s independence broke out in 1857?
Lord Canning.

52.    The first session of the Indian National Congress was presided over by:
Womesh Chander Banerjee.

53.    Who set up the Indian Independence League?
Rash Bihari Bose.

54.    Who once remarked “ Nehru is patriot while Jinnah is a Politician”
Mohammed Iqbal.

55.    Where was the Civil disobedience movement launched in 1922?
Bardoli.

56.    When was the Non-Cooperation movement suspended?
          1922.

57.    Which movement marked Gandhiji’s entry into national politics?
Champaran Movement.

58.    The first weekly paper published by the Indian National Congress in 1889?
Voice of India.

59.    Who is the founder of Ghadar party?
Lala Hardayal.

60.    Name of the commission which was appointed by the British Government to probe the Jallianwala Bagh Massacre?
The Hunter Commission.

61.    Who was the first to describe the mutiny of 1857 as the first war of independence?
Vinayak Samodar Savarkar

62.    Who was elected as the President of All India Khilafat Conference held in Delhi in 1919?
Mahatma Gandhi.

63.    Which renowned musician sung the famous song “Raghupathi Raghav Rajaram” during the Dandi march?
Vishnu Digambar Paluskar.

64.    Who founded the “All India Harijan Samaj” in 1932?
Mahatma Gandhi.

65.    Who gave the slogan “Dilli Chalo” or “March to Delhi”?
Subhash Chandra Bose.

66.    Who presided over the Cabinet Mission?
Sir. P.Lawrence.

67.    In which session of Indian National Congress, the moderates and extremists sections of congress reunited?
           1916 Lucknow.

68.    When was the English East India Company established?
           1600 A.D.

69.    Which incident provoked Gandhiji to suspend the Civil Disobedience Movement?
Chauri Chaura incident.

70.    Who wrote the book “India’s First War of Independence”?
Vinayak Samodar Savarkar.

71.    What was the agenda of the Round Table Conference (1930-1932)?
Discuss the Simon Commission Report.

72.    At which session of the Indian National Congress was “Vande Mataram” sung for the first time?
           1896 Session.

73.    Who gave the slogan” Give me blood and I promise you freedom”?
Subhash Chandra Bose.

74.    When did the Government of the English East India Company come to an end?
         1858 A.D.

75.    Where did the Congress Working committee first accept the idea of the Quit India Movement?
Wardha.

76.    When did Indian National Congress adopt the resolution of “self Government” for the first time?
         1906.

77.    Which leader died on the day the Non cooperation movement was launched in 1920?
Bal Gangadhar Tilak.

78.    In 1938, Subhash Chandra Bose was elected as the president of Indian National Congress defeating Gandhiji’s candidate. Who was this candidate?
Pattabhi Sita Ramayya

79.    Who is the only Keralite to become the President of Indian National Congress?
Chettur Sankaran Nair.

80.    Which year onwards Gandhi Jayanthi is celebrated as international non violence day?
          2007.

81.    The only national leader who was in favour of the Cripp’s plan and the acceptance of the principle of Pakistan?
C.Rajagopalachari.


82.    Which session of Indian National Congress passed resolution on national economic programme and on fundamental rights and duties?
Karachi session of 1931.

83.    Who was proclaimed as the emperor of India during the great Indian Mutiny of 1857?
Bahadur Shah II.

84.    When did Indian National Congress adopt a resolution demanding complete independence for the first time?
         1929.

85.    Who was the viceroy of India when Montague- Chelmsford reforms were introduced?
Lord Chelmsford.
86.    What is the nick name of the English East India Company?
John Company.

87.    Who was the Prime Minister of Britain during the Revolt of 1857?
Lord Palmerstone.

88.    Where was the Provisional Government of Independent India (Azad Hind) formed?
Singapore.

89.    In which act, the rule of East India Company ended in India?
Govt. of India Act, 1858.

90.    The Kakinada session of the Indian National Congress, which inspired the launch of the Vaikom Satyagraha , was held in :
         1923.

91.    The Cripps Mission visited India during the regime of :
Lord Linlithgow.

92.    Who founded the Indian League?
Shishir Kumar Ghose.                                                                                                                              

93.    The famous INA trials took place at the Red Fort, Delhi in?
           1945.

94.    Who wrote the book “The origin of the Indian National Congress”?
Pattabhi Sita Ramayya.

95.    Who was the leader of the Revolt of 1857 at Jagadishpur?
Kunwar Singh.


96.    “The congress is in reality a civil war without arms” Who said this?
Sir Syed Ahmad Khan.

97.    The second visit of Simon Commission was in?
         1929.

98.    Name the viceroy of India when the Rowlatt Act was repealed?
Lord Reeding.

99.    Who was the president of the Indian National Congress in the Gaya Session of 1922?
                C.R.Das.

100.    When did Gandhiji start the Sabarmati Ashram?
                1916.
        

                                 സാക്ഷരം ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചു.
പഠനത്തില്‍ പിന്നോക്കം നില്‍ക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്കായി 'സാക്ഷരം 'ക്ലാസ് 06.08.14 ന് ആരംഭിച്ചു.വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍ ശ്രീ.അപ്പക്കുഞ്ഞി മാസ്റ്റര്‍ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.തുടര്‍ന്ന് രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കായി ഒരു ബോധവല്‍ക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കുകയും,കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.സാക്ഷരം ക്ലാസില്‍ എല്‍.പി യില്‍ നിന്ന് 17 കുട്ടികളും,യു.പിയില്‍ നിന്ന് 10 കുട്ടികളുമാണ് ഉള്ളത്.എല്ലാ ദിവസവും വൈകുന്നേരം 4.00 മണി മുതല്‍ 5.00 മണിവരെയാണ് ക്ലാസ്.                                     
                                                
വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍ ശ്രീ.അപ്പക്കുഞ്ഞിമാസ്റ്റര്‍ പരിപാടി ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു


                                                                  സദസ്സ്
 
                                ഹെഡ്‌മാസ്റ്റര്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍ മാസ്റ്റര്‍ പദ്ധതി വിശദീകരിക്കുന്നു

     പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 05.08.2014 ന് പ്രത്യേക എസ്.ആര്‍.ജി യോഗം ചേരുകയുണ്ടായി 

                                        എസ്.ആര്‍.ജി യോഗം

പദ്ധതിയുടെ വിജയത്തിനായി പി.ടി.എ കമ്മിറ്റി പ്രത്യേക യോഗം ചേരുകയും അക്കാദമിക സബ് കമ്മിറ്റിക്ക് ചുമതല നല്‍കുകയും ചെയ്തു. പദ്ധതിയില്‍പ്പെടുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് വൈകിട്ട് ലഘുഭക്ഷണം നല്‍കാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. ആയതിന്റെ ചെലവ് പി.ടി.എ അംഗങ്ങള്‍ ഏറ്റെടുത്തു. പത്താം ദിവസ പരീക്ഷക്കു മുന്‍പായി പദ്ധതിയില്‍പ്പെടുന്ന കുട്ടികളുടെ ഗൃഹസന്ദര്‍ശനം നടത്താനും തീരുമാനിച്ചു.
                          
  


6 comments:

 1. 7 -ക്ലാസ്സിലെ 1,3 പാഠ ഭാഗങ്ങളിലെ മാതൃക ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി പ്രതിക്ഷിക്കുന്നു.

  ReplyDelete
 2. 7 -ക്ലാസ്സിലെ 1,3 പാഠ ഭാഗങ്ങളിലെ മാതൃക ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി പ്രതിക്ഷിക്കുന്നു.

  ReplyDelete
 3. 7 -ക്ലാസ്സിലെ 1,3 പാഠ ഭാഗങ്ങളിലെ മാതൃക ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി പ്രതിക്ഷിക്കുന്നു.

  ReplyDelete
 4. ബ്ലോഗ് നന്നായിട്ടുണ്ട് . എല്ലാവിധ ആശംസകളും .

  ReplyDelete