ഫ്ളാഷ് ന്യൂസ്** ......... "സ്കൂള്‍ വികസനസെമിനാര്‍ ജനമഹാസംഗമമായി....50 ലക്ഷം രൂപയുടെ സഹായ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍................. **

വാര്‍ത്ത** .........സ്കൂള്‍ ജൈവപച്ചക്കറികൃഷിക്കുള്ള കേരളഗവണ്‍മെന്റിന്റെ പുരസ്കാരം കരിച്ചേരി ഗവ.യു.പി സ്കൂളിന്... 2015-16 വര്‍ഷം നടപ്പാക്കിയ ജൈവകൃഷിപദ്ധതിക്കാണ് ജില്ലയിലെ മികച്ച സ്ഥാപനം,സ്ഥാപനമേധാവി,അധ്യാപകന്‍ എന്നിവര്‍ക്കുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്...ബഹു.കൃഷിമന്ത്രി ശ്രീ.വി.എസ് സുനില്‍കുമാറില്‍നിന്നും അവാര്‍ഡ് ഏറ്റുവാങ്ങി.............. **

Friday, 17 October 2014

പച്ചക്കറിവിത്തുകള്‍ വിതരണം ചെയ്തു

വീട്ടിലൊരു പച്ചക്കറി കൃഷിത്തോട്ടം എന്ന പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി സ്കൂളിലെ മുഴുവന്‍ കുട്ടികള്‍ക്കും പച്ചക്കറിവിത്തുകള്‍ വിതരണം ചെയ്തു.സ്കൂള്‍ കാര്‍ഷികക്ലബ്ബ്,പള്ളിക്കര കൃഷിഭവന്‍ എന്നിവയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് വിത്തുകള്‍ വിതരണം ചെയ്തത്.വീട്ടിലൊരുക്കുന്ന പച്ചക്കറിത്തോട്ടം സന്ദര്‍ശിച്ച് വിലയിരുത്താന്‍ കുട്ടികളും അദ്ധ്യാപകരും അടങ്ങുന്ന മോണിറ്ററിംഗ് സമിതിയും രൂപീകരിച്ചു.
                    പച്ചക്കറി വിത്തുകള്‍ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ച് കുട്ടികള്‍ ഹരിതപ്രതിജ്ഞയെടുക്കുന്നു

No comments:

Post a Comment