ഫ്ളാഷ് ന്യൂസ്** ......... "സ്കൂള്‍ വികസനസെമിനാര്‍ ജനമഹാസംഗമമായി....50 ലക്ഷം രൂപയുടെ സഹായ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍................. **

വാര്‍ത്ത** .........സ്കൂള്‍ ജൈവപച്ചക്കറികൃഷിക്കുള്ള കേരളഗവണ്‍മെന്റിന്റെ പുരസ്കാരം കരിച്ചേരി ഗവ.യു.പി സ്കൂളിന്... 2015-16 വര്‍ഷം നടപ്പാക്കിയ ജൈവകൃഷിപദ്ധതിക്കാണ് ജില്ലയിലെ മികച്ച സ്ഥാപനം,സ്ഥാപനമേധാവി,അധ്യാപകന്‍ എന്നിവര്‍ക്കുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്...ബഹു.കൃഷിമന്ത്രി ശ്രീ.വി.എസ് സുനില്‍കുമാറില്‍നിന്നും അവാര്‍ഡ് ഏറ്റുവാങ്ങി.............. **

Monday, 30 November 2015

ഹാമെലിനിലെ കുഴലൂത്തുകാരന്‍

ആറാം ക്ലാസ്സിലെ മലയാളപാഠപുസ്തകത്തിലെ ഹാമെലിനിലെ കുഴലൂത്തുകാരന്‍ എന്ന പാഠഭാഗത്തെ കുട്ടികളുടെ വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകള്‍ നാടകമായി പുനരാവിഷ്കരിച്ചു. നാടകവേഷമണിഞ്ഞുനില്‍ക്കുന്ന കുട്ടികള്‍

No comments:

Post a Comment