ഫ്ളാഷ് ന്യൂസ്** ......... "സ്കൂള്‍ വികസനസെമിനാര്‍ ജനമഹാസംഗമമായി....50 ലക്ഷം രൂപയുടെ സഹായ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍................. **

വാര്‍ത്ത** .........സ്കൂള്‍ ജൈവപച്ചക്കറികൃഷിക്കുള്ള കേരളഗവണ്‍മെന്റിന്റെ പുരസ്കാരം കരിച്ചേരി ഗവ.യു.പി സ്കൂളിന്... 2015-16 വര്‍ഷം നടപ്പാക്കിയ ജൈവകൃഷിപദ്ധതിക്കാണ് ജില്ലയിലെ മികച്ച സ്ഥാപനം,സ്ഥാപനമേധാവി,അധ്യാപകന്‍ എന്നിവര്‍ക്കുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്...ബഹു.കൃഷിമന്ത്രി ശ്രീ.വി.എസ് സുനില്‍കുമാറില്‍നിന്നും അവാര്‍ഡ് ഏറ്റുവാങ്ങി.............. **

Monday, 18 January 2016

"വിംഗ്സ് "ശാസ്ത്രസെമിനാര്‍ നടത്തി

ശാസ്ത്ര പഠന പരിപോഷണപരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ശാസ്ത്രസെമിനാര്‍ നടത്തി.കുട്ടികളുടെ വിവിധ സയന്‍സ് സര്‍ക്കിളുകള്‍ തങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രാന്വേഷണങ്ങളും കണ്ടെത്തലുകളും രക്ഷിതാക്കളുടെ യോഗത്തിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. ജലവിനിയോഗം,സുസ്ഥിരവികസനത്തിന് ആരോഗ്യമുള്ള മണ്ണ്, ആഹാരവും ആരോഗ്യവും,പ്ലാസ്റ്റിക് മലിനീകരണം ഉയര്‍ത്തുന്ന ഭീഷണിയും പരിഹാരവും,ആവാസവ്യവസ്ഥകള്‍ നേരിടുന്ന ഭീഷണി, പോഷകാഹാരം എന്നീ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് സെമിനാര്‍ പ്രബന്ധങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. പരീക്ഷണങ്ങള്‍,മാതൃകകള്‍ എന്നിവ അവതരണത്തിന് മാറ്റ് കൂട്ടി. 85ഓളം രക്ഷിതാക്കള്‍ സെമിനാറില്‍ പങ്കെടുത്തു. ശാസ്ത്രാശയങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യ പ്രസക്തി തിരിച്ചറിയാനും അതിലുപരി ശാസ്ത്രപഠനത്തിന്റെ രീതിശാസ്ത്രം പരിചയപ്പെടാനും സെമിനാര്‍ അവസരമൊരുക്കി.

  സെമിനാര്‍ അവതരണത്തിലൂടെ...

No comments:

Post a Comment