ഫ്ളാഷ് ന്യൂസ്** ......... "സ്കൂള്‍ വികസനസെമിനാര്‍ ജനമഹാസംഗമമായി....50 ലക്ഷം രൂപയുടെ സഹായ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍................. **

വാര്‍ത്ത** .........സ്കൂള്‍ ജൈവപച്ചക്കറികൃഷിക്കുള്ള കേരളഗവണ്‍മെന്റിന്റെ പുരസ്കാരം കരിച്ചേരി ഗവ.യു.പി സ്കൂളിന്... 2015-16 വര്‍ഷം നടപ്പാക്കിയ ജൈവകൃഷിപദ്ധതിക്കാണ് ജില്ലയിലെ മികച്ച സ്ഥാപനം,സ്ഥാപനമേധാവി,അധ്യാപകന്‍ എന്നിവര്‍ക്കുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്...ബഹു.കൃഷിമന്ത്രി ശ്രീ.വി.എസ് സുനില്‍കുമാറില്‍നിന്നും അവാര്‍ഡ് ഏറ്റുവാങ്ങി.............. **

Monday, 18 January 2016

"മാപ് മാത്‌സ് " ഗണിതസ്കിറ്റുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ചു

ഗണിതപഠനപരിപോഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഗണിതക്ലബ്ബിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഗണിത സ്കിറ്റുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ചു. ഗണിതാശയങ്ങളുടെ നിത്യജീവിതത്തിലെ പ്രസക്തി വിലിച്ചോതുന്നതായിരവുന്നു സ്കിറ്റുകള്‍. രക്ഷിതാക്കളുടെ സദസ്സിലാണ്  സ്കിറ്റുകള്‍ അവതരിപ്പിച്ചത്. വിവിധ വിഷയങ്ങളെ അധികരിച്ച് സെമിനാര്‍ പ്രബന്ധങ്ങളും അവതരിപ്പിച്ചു.ഗണിതപ്രദര്‍ശനവും ഒരുക്കിയിരുന്നു.

No comments:

Post a Comment