ഫ്ളാഷ് ന്യൂസ്** ......... "സ്കൂള്‍ വികസനസെമിനാര്‍ ജനമഹാസംഗമമായി....50 ലക്ഷം രൂപയുടെ സഹായ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍................. **

വാര്‍ത്ത** .........സ്കൂള്‍ ജൈവപച്ചക്കറികൃഷിക്കുള്ള കേരളഗവണ്‍മെന്റിന്റെ പുരസ്കാരം കരിച്ചേരി ഗവ.യു.പി സ്കൂളിന്... 2015-16 വര്‍ഷം നടപ്പാക്കിയ ജൈവകൃഷിപദ്ധതിക്കാണ് ജില്ലയിലെ മികച്ച സ്ഥാപനം,സ്ഥാപനമേധാവി,അധ്യാപകന്‍ എന്നിവര്‍ക്കുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്...ബഹു.കൃഷിമന്ത്രി ശ്രീ.വി.എസ് സുനില്‍കുമാറില്‍നിന്നും അവാര്‍ഡ് ഏറ്റുവാങ്ങി.............. **

Tuesday, 2 June 2015

കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

അദ്ധ്യയനവര്‍ഷാരംഭത്തില്‍ കരിച്ചേരി ഗവ.യു.പി സ്കൂളിന് പുതിയ കെട്ടിടം.പള്ളിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2014-15 വര്‍ഷത്തെ പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയാണ് കെട്ടിടം നിര്‍മ്മിച്ചത്. പ്രവേശനോല്‍വത്തോടനുബന്ധിച്ചു നടന്ന ചടങ്ങില്‍ ബഹു.പള്ളിക്കര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ.കുന്നൂച്ചി കുഞ്ഞിരാമന്‍ കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

            ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ.കുന്നൂച്ചി കുഞ്ഞിരാമന്‍ അവര്‍കള്‍  ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

                                             പുതുതായി നിര്‍മ്മിച്ച സ്കൂള്‍ കെട്ടിടം

No comments:

Post a Comment