ഫ്ളാഷ് ന്യൂസ്** ......... "സ്കൂള്‍ വികസനസെമിനാര്‍ ജനമഹാസംഗമമായി....50 ലക്ഷം രൂപയുടെ സഹായ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍................. **

വാര്‍ത്ത** .........സ്കൂള്‍ ജൈവപച്ചക്കറികൃഷിക്കുള്ള കേരളഗവണ്‍മെന്റിന്റെ പുരസ്കാരം കരിച്ചേരി ഗവ.യു.പി സ്കൂളിന്... 2015-16 വര്‍ഷം നടപ്പാക്കിയ ജൈവകൃഷിപദ്ധതിക്കാണ് ജില്ലയിലെ മികച്ച സ്ഥാപനം,സ്ഥാപനമേധാവി,അധ്യാപകന്‍ എന്നിവര്‍ക്കുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്...ബഹു.കൃഷിമന്ത്രി ശ്രീ.വി.എസ് സുനില്‍കുമാറില്‍നിന്നും അവാര്‍ഡ് ഏറ്റുവാങ്ങി.............. **

Wednesday, 24 June 2015

അമ്മവായന

രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കുള്ള വായനാപരിപാടി "അമ്മവായന"യ്ക്ക്  തുടക്കമായി. വിവിധ ക്ലാസ്സുകളില്‍ നടന്ന ക്ലാസ്സ് പി.ടി.എ കളില്‍ ലൈബ്രറി അംഗത്വഫോറം വിതരണം ചെയ്തു. അമ്മമാരുടെ വായനാക്കൂട്ടം രൂപീകരിച്ച് മാസത്തില്‍ ഒരുതവണ വായനാനുഭവം പങ്കുവെക്കാനും തീരുമാനിച്ചു.

No comments:

Post a Comment