ഫ്ളാഷ് ന്യൂസ്** ......... "സ്കൂള്‍ വികസനസെമിനാര്‍ ജനമഹാസംഗമമായി....50 ലക്ഷം രൂപയുടെ സഹായ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍................. **

വാര്‍ത്ത** .........സ്കൂള്‍ ജൈവപച്ചക്കറികൃഷിക്കുള്ള കേരളഗവണ്‍മെന്റിന്റെ പുരസ്കാരം കരിച്ചേരി ഗവ.യു.പി സ്കൂളിന്... 2015-16 വര്‍ഷം നടപ്പാക്കിയ ജൈവകൃഷിപദ്ധതിക്കാണ് ജില്ലയിലെ മികച്ച സ്ഥാപനം,സ്ഥാപനമേധാവി,അധ്യാപകന്‍ എന്നിവര്‍ക്കുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്...ബഹു.കൃഷിമന്ത്രി ശ്രീ.വി.എസ് സുനില്‍കുമാറില്‍നിന്നും അവാര്‍ഡ് ഏറ്റുവാങ്ങി.............. **

Monday, 1 February 2016

ജില്ലാതലക്വിസ്സില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനം

മലര്‍വാടി-മാധ്യമം ജില്ലാതല ക്വിസ്സ്മല്‍സരത്തില്‍ എല്‍.പി വിഭാഗത്തില്‍ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ സായന്ത്.കെ ഒന്നാം സ്ഥാനം നേടി.എല്‍.പി വിഭാഗത്തില്‍ ശ്രേയസ്സ്.പി മൂന്നാംസ്ഥാനവും  യു.പി വിഭാഗത്തില്‍ അഞ്ചല്‍ബാബു മൂന്നാംസ്ഥാനവും നേടി.


No comments:

Post a Comment