ഫ്ളാഷ് ന്യൂസ്** ......... "സ്കൂള്‍ വികസനസെമിനാര്‍ ജനമഹാസംഗമമായി....50 ലക്ഷം രൂപയുടെ സഹായ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍................. **

വാര്‍ത്ത** .........സ്കൂള്‍ ജൈവപച്ചക്കറികൃഷിക്കുള്ള കേരളഗവണ്‍മെന്റിന്റെ പുരസ്കാരം കരിച്ചേരി ഗവ.യു.പി സ്കൂളിന്... 2015-16 വര്‍ഷം നടപ്പാക്കിയ ജൈവകൃഷിപദ്ധതിക്കാണ് ജില്ലയിലെ മികച്ച സ്ഥാപനം,സ്ഥാപനമേധാവി,അധ്യാപകന്‍ എന്നിവര്‍ക്കുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്...ബഹു.കൃഷിമന്ത്രി ശ്രീ.വി.എസ് സുനില്‍കുമാറില്‍നിന്നും അവാര്‍ഡ് ഏറ്റുവാങ്ങി.............. **

Thursday, 11 February 2016

നഞ്ചില്ലാത്ത ഭക്ഷണം കരിച്ചേരി സ്കൂളിന് പുരസ്കാരം

ജില്ലാ കലോല്‍സവത്തില്‍ നഞ്ചില്ലാത്ത ഭക്ഷണം പദ്ധതിയിലേക്ക് ജൈവകൃഷിയിലൂടെ വിളയിച്ചെടുത്ത പച്ചക്കറികള്‍ നല്‍കിയതിന് ജി.എസ്.ടി.യു ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ പുരസ്കാരം കരിച്ചേരി ഗവ.യു.പി സ്കൂളിന് ലഭിച്ചു.

No comments:

Post a Comment