ഫ്ളാഷ് ന്യൂസ്** ......... "സ്കൂള്‍ വികസനസെമിനാര്‍ ജനമഹാസംഗമമായി....50 ലക്ഷം രൂപയുടെ സഹായ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍................. **

വാര്‍ത്ത** .........സ്കൂള്‍ ജൈവപച്ചക്കറികൃഷിക്കുള്ള കേരളഗവണ്‍മെന്റിന്റെ പുരസ്കാരം കരിച്ചേരി ഗവ.യു.പി സ്കൂളിന്... 2015-16 വര്‍ഷം നടപ്പാക്കിയ ജൈവകൃഷിപദ്ധതിക്കാണ് ജില്ലയിലെ മികച്ച സ്ഥാപനം,സ്ഥാപനമേധാവി,അധ്യാപകന്‍ എന്നിവര്‍ക്കുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്...ബഹു.കൃഷിമന്ത്രി ശ്രീ.വി.എസ് സുനില്‍കുമാറില്‍നിന്നും അവാര്‍ഡ് ഏറ്റുവാങ്ങി.............. **

Thursday, 11 February 2016

മികവ് പഞ്ചായത്ത് തല പുരസ്കാരം

പള്ളിക്കര പഞ്ചായത്ത് തല മികവുല്‍സവത്തില്‍ കരിച്ചേരി ഗവ.യു.പി.സ്കൂള്‍ പുരസ്കാരം നേടി.ഭാഷാശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി നടത്തിയ വായനാ പരിപോഷണ പരിപാടിയാണ് മികവുല്‍സവത്തില്‍ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടത്.

No comments:

Post a Comment